Vår historie

Estenstadhytta har siden slutten av 50-tallet vært et populært serveringssted hele året for turgåere og aktive friluftsmennesker i Estenstedmarka i Trondheim.

I 1958 ble Estenstadhytta bygd, og mye av arbeidet ble gjort på dugnad. Det ble en del diskusjon i styret om det skulle bygges vei til hytta for å få fram materialene, men det ble nedstemt. For de som da var forholdsvis unge, var det utenkelig med vei inn i marka. Da var det bare én mulighet igjen: å bære materialene fra Tømmerholt til byggeplassen. Det var ikke lørdagsfri dengang, så det var hovedsakelig søndagene som ble benyttet til transport av materialer. Da gikk det en lang karavane med sandsekker og stein, i godvær, regn og snøslaps, til alle varene var på plass, og arbeidet kunne igangsettes. På byggetomta stod det noen tapre damer og kokte kaffe på propan, stekte vafler og serverte transportgjengen.

Strindamarke Vel ble stiftet i 1966, og medlemmene betalte en fast årlig kontingent. Disse pengene skulle gå til reparasjoner, vedlikehold og eventuelle nyinnkjøp til hytta. Det ble ansatt vertskap som skulle stå for alt salg og servering fra hyttas kjøkken. Etterhvert ble det trangt om plassen slik at vi måtte gå til det skritt å sette opp et tilbygg i 1974.

I mellomtiden var det bygd vei og varene ble kjørt helt fram. Senere tok kommunen over all løypepreparering med sine maskiner. Den første lysløypa ble anlagt i 1965 fra Lohove, og ble senere utvidet til Stokkanmarka.

Det første styret i Strindamarka Vel besto av Idar Dahl, Birger Evensen, Sverre S. Klingenberg og Erling Sletbak som formann. Velforeningen gjorde utmerket arbeid, sommer og vinter, både med vedlikehold av hytta og stell av stier og skiløyper.

Styret valgte en egen løypekomité med ansvar for løypene, og én ansvarlig for for hytta. Imidlertid ble Strindamarkas Vel oppløst på årsmøtet den 16.10.1990 (enstemmig). Siste styret var Øistein Solum (formann), Bjarne Granmo, Helge Hoff og Ole Brevik. Trondheim kommune har etter denne dato alt ansvar for vedlikehold av stier og løyper og for Estenstadhytta.

Skroll til toppen